top of page

Politika varstva zasebnosti in piškotkov

Namen politike zasebnosti in piškotkov je seznanitev uporabnikov spletnega mesta https://www.automata.si z nameni in podlago za obdelovanje njihovih osebnih podatkov s strani podjetja TUJA d.o.o., Zoisova ulica 32, 1230 Domžale (v nadaljevanju: »TUJA« ali »upravljavec«) in s seznanitvijo njihovih pravic.

 

V podjetju TUJA cenimo vašo zasebnost, zato strmimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zavezujemo se, da bodo zbrani osebni podatki uporabljeni v skladu s to politiko, da bomo varovali zaupnost vaših osebnih podatkov in da bomo zbrane podatke uporabili izključno za namene, za katere ste nam in jih posredovali in jih brez vašega izrecnega dovoljenja ne bomo razkrili nepooblaščenim tretjim osebam. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

 

Ta politika varstva zasebnosti in uporabe piškotkov velja za vsakogar, ki se skladno s pogoji uporabe spletnega mesta https://www.automata.si šteje za uporabnika ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi.

 

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto https://www.automata.si (v nadaljevanju: uporabnik).

 

Z uporabo spletnega mesta, uporabnik potrjuje, da se strinja s to Politiko varstva zasebnosti in piškotkov. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami te politike.

 

I. Varstvo osebnih podatkov

V podjetju TUJA spoštujemo vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za navedene namene. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 (GDPR) in Zakon o varovanju osebnih podatkov - ZVOP-1), politiko varstva zasebnosti in piškotkov in internimi akti našega podjetja.

 

1. Upravljavec osebnih podatkov

 

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s Politiko varstva zasebnosti in piškotkov, je podjetje TUJA d.o.o., Zoisova ulica 32, 1230 Domžale.

2. Obdelovalec osebnih podatkov

 

Obdelovalec osebnih podatkov spletne strani https://www.automata.si je podjetje TUJA.

3. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države

 

Podjetje TUJA zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.

 

Izjemo predstavlja pošiljanje e-novic, kjer se uporablja spletna platforma MailChimp, na kateri so shranjeni osebni podatki za pošiljanje takih novic, in sicer sledeči osebni podatki: ime, priimek, elektronska pošta. Spletna platforma MailChimp v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavlja spoštovanje pravil iz Splošne uredbe GDPR (Uredba EU 2016/679) in potrjuje, da je pridobila certifikat skladnosti z zasebnostnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

 

4. Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

 

Podjetje TUJA zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve posameznikov.

4.1. Obdelava na podlagi privolitve

 

Podjetje TUJA zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov za namene pošiljanja splošnih obvestil, člankov in publikacij, povabil na dogodke, obveščanja o aktualnih novostih.

 

Navedena obvestila se pošiljajo izključno preko elektronske pošte.

 

Za ta namen podjetje TUJA od posameznika zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:

ime, priimek, elektronski naslov.

 

5. Varstvo osebnih podatkov

Podjetje TUJA za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne tehnične postopke in ukrepe, bodisi samo na podlagi internih aktov, bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev, tako, da se:

 

  • varujejo prostori, oprema in sistemsko programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;

  • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;

  • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;

  • zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;

  • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo.

6. Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo, dokler obstaja namen za katerega so bili pridobljeni oziroma do preklica dane privolitve posameznika.

 

7. Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, pravico pa ima tudi zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno preko elektronske pošte info@automata.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

 

8. Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo podjetje TUJA ravnalo v skladu z veljavno zakonodajo in nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestilo, prav tako bo s tem seznanilo pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

II. Veljavnost

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

 

Ta Politika je objavljena na spletnem mestu https://www.automata.si in velja od 20.07.2020 dalje.

Zadnjič je bila ta politika posodobljena 20.07.2020.

bottom of page